Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw in Zambia

Dit is een project van Vastenactie

Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw in Zambia

Veel kinderen en jongeren in het Mpongwe district in Zambia verlaten school na het volgen van basisonderwijs of gaan zelfs helemaal niet naar school. Zij blijven dan thuis om op het land te werken of om op jongere broertjes en zusjes te passen. Meisjes raken dikwijls al op jonge leeftijd zwanger. Zelfs wanneer jongeren een middelbareschooldiploma halen, is er vaak weinig toekomstperspectief. In de regio van Mpongwe is namelijk geen school waar jongeren een vakopleiding kunnen volgen. Daarom heeft de stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst (GKMT) een hogeschool voor landbouw en techniek opgericht in deze regio. Hier kunnen jongeren een betaalbare vakopleiding volgen, waarna ze een veel betere toegang tot de arbeidsmarkt zullen hebben. Omdat de meeste jongeren grote afstanden moeten afleggen om de school te bereiken, is er bij de school een internaat aanwezig waar ze kunnen verblijven.

Praktijkgerichte opleidingen

Stichting GKMT is in 2011 gestart met de bouw van de hogeschool. Het gebouw is duurzaam opgezet: het energiesysteem is zuinig en voor alle watervoorzieningen wordt zo veel mogelijk opgevangen regenwater gebruikt. De opleidingen die worden aangeboden op de hogeschool zijn praktijkgericht: elke opleiding wordt gekoppeld aan een lokale bedrijfsunit. Deze bedrijfsunits dienen als stageplaatsen, zodat jongeren makkelijk de stap naar de arbeidsmarkt kunnen maken wanneer ze hun diploma hebben gehaald.

In 2018 is er met hulp van Vastenactie een industriële keuken gebouwd om horeca opleidingen aan te kunnen bieden en zijn er voor diverse opleidingen leermiddelen aangeschaft. Daarnaast wordt er voor de landbouwopleiding nog een kippenren gebouwd. Dit jaar zal er een tractor met een eg, ploeg en zaaimachine worden aangeschaft. Ook zal er een afdak worden gebouwd om deze onder te plaatsen. De tractor zal gebruikt worden als leermiddel bij de landbouwopleiding en ook het eigen stuk land van negen hectare zal hiermee bewerkt worden. Dit bespaart veel geld, er hoeft namelijk geen tractor meer gehuurd te worden. Daarnaast zullen er extra inkomsten worden gegenereerd door het verhuren van de tractor aan boeren in de omgeving. Vastenactie draagt €14.750,- bij voor de realisatie van dit project.