Verbetering en ondersteuning van kinderopvang in Zuid-Afrika

Dit is een project van Vastenactie

Verbetering en ondersteuning van kinderopvang in Zuid-Afrika

De leefomstandigheden in Bridgton, een township in de stad Oudtshoorn in Zuid-Afrika, zijn erg slecht. Veel inwoners zijn werkloos, wat vaak resulteert in drank- en drugsmisbruik. Het percentage tienermoeders is hoog en veel kinderen leven een zwervend bestaan. Om de kinderen en jongeren van de township hulp te bieden heeft de lokale parochie in Oudtshoorn zo’n tien jaar geleden het St. Luigi Scrosoppi Sorgcentrum (SLSS) opgericht. Op het terrein van het centrum bevinden zich een opvang voor kleine kinderen, een sportveldje, een clubhuis en een moestuin. Daarnaast beschikt SLSS over een soepkeuken die twee dagen in de week geopend is voor volwassenen. Dagelijks maken ongeveer honderd kinderen en dertig volwassenen gebruik van deze faciliteiten.

Huis Filip

Dit Vastenactie project richt zich op de verbetering van de dagelijkse kinderopvang. Met behulp van vrijwilligers worden kinderen uit Bridgton ondersteund in hun ontwikkeling in een veilige omgeving. Er zijn vier huizen op het terrein van het SLSS, bedoeld voor kinderen van verschillende leeftijden. Huis Filip is een naschoolse opvang waar kinderen naartoe mogen vanaf een leeftijd van dertien jaar. Daar krijgen ze onder andere hulp bij het maken van huiswerk, worden ze begeleid in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en kunnen ze een opleiding tot automonteur volgen. Daarnaast wordt er ook hulp geboden bij het aanvragen van een eventuele studiebeurs.

Huis Filip is de afgelopen tijd al gedeeltelijk opgeknapt, maar het is nog niet helemaal af. De sanitaire voorzieningen zijn oud en aan vervanging toe. Hiervoor is €22.500,- nodig, Vastenactie zal €7.500,- bijdragen aan dit project. Met dit geld zullen twee toiletten, een urinoir, twee douches en twee wasbakken worden aangeschaft en worden de sanitaire ruimtes opgeknapt.