Verbetering van leefomstandigheden voor kostschool in Zuid-Soedan

Dit is een project van Vastenactie

Verbetering van leefomstandigheden voor kostschool in Zuid-Soedan

In 2005 kreeg de Zuid-Soedanese Emeritus Bisschop Parida Taban tien vierkante kilometer land ter beschikking om zijn droom te verwezenlijken: het stichten van een vredesdorp. Hij richtte hier het ‘Holy Trinity Peace Village Kuron’ op, een plek voor samenkomst, vrede, verzoening en hoop. Inmiddels staat er een lagere school, kliniek en een gemeenschapshuis. Ook zijn er verschillende projecten op het gebied van landbouw en praktijkonderwijs gestart. Voor zijn vredeswerk kreeg Emeritus Bisschop Parida Taban in 2018 in Nederland de Four Freedom Awards uitgereikt.

Het vredesdorp is gelegen in het zuidoosten van Zuid-Soedan, in een van de armste, meest onderontwikkelde en afgelegen plekken van het land. Verschillende etnische groepen zijn er verwikkeld in conflicten die draaien om veeroof en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, zoals graasland en water, waarbij vaak doden vallen. Binnen de gemeenschappen is er sprake van grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Geweld tegen vrouwen en gedwongen uithuwelijking van jonge meisjes is aan de orde van de dag. Ook is het niet gebruikelijk voor meisjes om naar school te gaan, wat deze ongelijkheid in stand houdt. De overheid is afwezig in dit gebied, er zijn vrijwel geen andere scholen of gezondheidsklinieken en de infrastructuur is zeer gebrekkig. De huidige burgeroorlog heeft het gebied nog niet direct bereikt, al zijn de gevolgen hiervan wel degelijk voelbaar. 

De Sint Thomas basisschool

De Sint Thomas basisschool in het vredesdorp is opgericht voor meisjes én jongens van verschillende etnische groepen. Hier leren zij samenleven met wederzijds respect. Om ervoor te zorgen dat ook de meisjes naar deze school mogen komen, gaan de medewerkers van het vredesdorp naar de ouders toe in de verschillende gemeenschappen om het belang van meisjesonderwijs uit te leggen. Dankzij deze inzet laten steeds meer ouders hun dochters naar school gaan. Ook de leerlingen zelf zijn erg actief op het gebied van bewustwording: vorig jaar gingen zij samen met de leerkrachten langs in de omringende dorpen met liederen en theater over het belang van hygiëne en schoon drinkwater. 

Inmiddels telt de school 60 meisjes en 219 jongens. De leefomstandigheden voor de meisjes zijn armoedig en goede sanitaire voorzieningen ontbreken. Veel meisjes slapen op de grond en er zijn voor hen slechts twee badkamers in zeer slechte staat beschikbaar. Om de leefomstandigheden voor de kinderen op de Sint Thomas school te verbeteren is nu €12.000,- nodig. Er zullen stapelbedden en matrassen worden aangeschaft en de sanitaire voorzieningen zullen worden gerenoveerd en uitgebreid. Vastenactie zal hier €4.000,- aan bijdragen.