Verbetering van onderwijsvoorzieningen op de Lideta Mariam school in Ethiopië

Dit is een project van Vastenactie

Verbetering van onderwijsvoorzieningen op de Lideta Mariam school in Ethiopië

Vanwege het gebrek aan goede onderwijsvoorzieningen zijn de toekomstmogelijkheden voor veel jongeren in Ethiopië onzeker. Werkloosheid en armoede liggen op de loer. De huidige regering doet zijn best om voor iedereen basisonderwijs beschikbaar te stellen, maar vooral de afgelegen regio’s blijven vaak nog verstoken van goed onderwijs. Irob is zo’n afgelegen district in het noorden van Ethiopië. Voor veel gezinnen is het te duur om hun kinderen vanuit Irob elke dag naar de dichtstbijzijnde scholen te sturen. Regelmatig trekken jongeren en volwassenen weg uit deze regio vanwege het gebrek aan voldoende kansen. Verbetering van het onderwijs kan het vooruitzicht op een goede toekomst in Irob mogelijk maken.

De Lideta Mariam School

De rooms-katholieke Lideta Mariam middelbare school, gelegen in de regio Irob, staat goed aangeschreven. Op dit moment zitten er zo’n 280 jongeren op deze school. Mede dankzij de Vastenactie, zijn er in 2017 al een bibliotheek en een laboratorium gebouwd bij de school, om zo het onderwijsniveau te verhogen. Door devaluatie van de lokale munteenheid bleken de kosten helaas veel hoger uit te pakken dan was voorzien. Hierdoor is men niet toegekomen aan de inrichting van de bibliotheek en het laboratorium. Zo zijn er boeken en computers nodig in de bibliotheek en voor het laboratorium is het belangrijk dat er kleine apparatuur en voldoende chemicaliën aanwezig zijn om de lessen te kunnen geven.

Dit jaar is er nog €31.500,- nodig om de verbeterde onderwijsvoorzieningen af te maken. Het doel is dat dit project uiteindelijk zal leiden tot een verbetering van de schoolprestaties van de leerlingen. Daarnaast zal de instroom van leerlingen toenemen en het schooluitval afnemen. Vastenactie draagt €10.500 bij om een betere toekomst voor de jongeren in Irob mogelijk te maken.