Watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

Dit is een project van Stichting BVA

Watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Een van de grootste problemen is het gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Als gevolg daarvan is de hygiëne van dorpsbewoners slecht, leiden mensen regelmatig aan infectieziektes en zijn de kindersterftecijfers hoog. Het EVIDENCE project wil dit probleem aanpakken om de gezondheid en leefomstandigheden van de dorpsbewoners te verbeteren. Dit doen ze in samenwerking met de dorpsbewoners .

Het EVIDENCE project

In verschillende dorpen worden publieke toiletten gebouwd en worden voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Het project wil niet alleen deze voorzieningen aanleggen, maar het leven van de dorpsbewoners ook op andere manieren verbeteren. Zo zullen verschillende lokale mensen vakopleidingen volgen zodat de gemeenschappen zelfalle voorzieningen kunnen aanleggen en later het onderhoudswerk kunnen uitvoeren. Op deze manier creëert EVIDENCE ook werkgelegenheid voor de dorpsbewoners. Daarnaast zullen de toiletten een ingebouwd systeem hebben om het toiletafval om te zetten in compost, wat gebruikt kan worden voor moestuinen of voor verkoop. Hiermee zal de voeding en het inkomen van gezinnen verbeteren. Daarnaast zullen alle kinderen op nabije scholen onderwezen worden op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Vastenactie financiert de volledige watervoorziening van één dorp op het eiland Flores.