Werk- en leerproject voor jongeren in Togo

Dit is een project van Vastenactie

Werk- en leerproject voor jongeren in Togo

In de regio Kara in Togo leeft 75% van de bevolking onder de armoedegrens, met name in de landelijke gebieden van deze regio. De bevolking heeft hier nauwelijks toegang tot scholing, gezondheidszorg, elektriciteit en schoon drinkwater. Weinig jongeren volgen een vakopleiding en voor de studenten die er wél zijn, is het erg lastig om passend werk te vinden en een stabiel inkomen te krijgen.

Stichting CSJ Kara

De stichting Congrégation Saint Jean Kara (CSJ Kara) is in 2016 opgericht en maakt onderdeel uit van de congregatie van de Broeders van Sint Jan. De stichting wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling voor jonge studenten en arme mensen in de regio Kara. Dit doen zij onder andere door werk- en leertrajecten op te zetten waar jongeren een vakopleiding kunnen volgen, met als groter doel om de ontwikkeling in de gehele regio te bevorderen. Deze opleidingen vinden plaats in Lumen Valley, het opleidingscentrum van CSJ Kara. In 2018 zijn, met ondersteuning van Vastenactie, drie nieuwe werkgelegenheidsprojecten opgezet: een schapenfokkerij, een geitenfokkerij en een imkerij. Ook dit jaar zullen er weer twee nieuwe leertrajecten worden opgezet, namelijk een opleiding op het gebied van irrigatiemethoden en een opleiding tot metselaar.

Gedurende een groot deel van het jaar is er een tekort aan voldoende water voor landbouw en veehouderij, en voor andere doeleinden zoals wassen en koken. Goede kennis van irrigatie via het opvangen van regenwater is belangrijk bij het opzetten van landbouwprojecten in de regio. Tijdens het werk- en leerproject tot irrigatiedeskundige zullen het komende jaar ongeveer vijfentwintig jonge vrouwen worden opgeleid tot deskundige in natuurlijke irrigatiemethoden. Er is bewust gekozen voor jonge vrouwen, omdat vrouwen een sleutelrol spelen in de landbouw. Tijdens deze opleiding zal een waterbekken worden gebouwd en wordt een fijnmazige irrigatiestructuur van natuurlijke klei aangelegd.

Daarnaast zal de opleiding tot metselaar van start gaan. Metselaars kunnen gemakkelijk hun brood verdienen bij bouwprojecten door het hele land. Komend jaar zullen veertig jongeren opgeleid worden tot metselaar. Tevens worden dertig jongeren, die bij een eerdere fase van het project al enige opleiding in dit vak hebben gevolgd, verder opgeleid. De jongeren leren gebruik te maken van traditionele technieken en zullen werken met klei en traditionele specie. Om de lessen in praktijk te brengen, zullen de metselaars in opleiding een leslokaal bouwen dat nodig is voor alle vormingsprogramma’s en theorieonderdelen van de diverse opleidingen.

Het opzetten van deze twee nieuwe werk- en leertrajecten kost in totaal €50.000,-, waarvan Vastenactie er €11.500,- aan bij zal dragen.