Share the journey

Share the journey

De handen uitgestrekt naar de ander – met dit gebaar lanceerde paus Franciscus in september 2017 samen met het Caritas-netwerk de wereldwijde campagne Share the Journey (Samen op weg). Doel van de campagne is een ontmoetingscultuur creëren. Stichting BVA doet mee aan de campagne door verhalen te vertellen en ontmoeting te stimuleren. We doen dat in nauwe samenwerking met onze partner Cordaid. 

Ontmoetingscultuur
We dromen van een wereld waarin zij die aan onze deuren kloppen met warmte onthaald worden, niet met angst. Een wereld waarin ontmoeting gezien wordt als een verrijking, niet als een bedreiging. Deze wereld is mogelijk, op voorwaarde dat we elkaar durven ontmoeten en de tijd nemen om samen op weg te gaan met migranten.

Deze ontmoetingscultuur staat centraal in de campagne van paus Franciscus in samenwerking met alle 160 Caritas-leden. We zullen publieksacties opzetten, we zullen mensen informeren en we zullen aankloppen bij beleidsmakers; om de rechten van migranten en vluchtelingen te garanderen en om iedereen die dat wil te verenigen rond het belang van wereldwijde solidariteit.