Word vrijwilliger

Word vrijwilliger

Duizenden vrijwilligers maken het succes van Vastenactie!

Jaarlijks zetten bijna vierduizend vaste vrijwilligers en twaalfduizend actie-vrijwilligers zich in voor Vastenactie en Adventsactie en daarmee voor mensen elders in de wereld die het minder goed hebben getroffen dan wij. Aan de inzet van deze vrijwilligers ontleent de stichting BVA haar bestaansrecht!

Verspreid over zo’n duizend werkgroepen werken de vrijwilligers in hun parochie, op school en in de wijk aan een vernieuwende en eigentijdse invulling van de vastentijd. Bezinning op onze leefstijl, solidariteit met anderen en spiritualiteit in ons eigen leven gaan daarbij hand in hand.

Vasten draait om bezinning van onze leefstijl, solidariteit met anderen en spiritualiteit.

Het team van BVA ondersteunt lokale vrijwilligers, onder meer door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en de ontwikkeling van materialen en ideeën om de eigen lokale campagne vorm te geven.

Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op!

Help mee en maak verschil in het leven van anderen!