Projecten

Toon

...en filter op:

Binnen het continent

Venezolaanse vluchtelingen in nood op ABC-eilanden

Bijna 3,5 miljoen mensen hebben Venezuela verlaten vanwege de diepe economische en politieke crisis in hun land. Een deel van hen is gevlucht naar Aruba, Bonaire en Curaçao, waar ze verblijven onder moeilijke omstandigheden. Hun gebrek aan een officiële status en papieren leidt tot grote problemen. Humanitaire hulp voor deze ongedocumenteerden ontbreekt.

Bekijk het project

Aanpak moeder- en kindsterfte in El Salvador

De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt medische zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot doel gesteld de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en gezonde voeding te stimuleren.

Bekijk het project

Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

De katholieke organisatie Warmi Huasi (‘Huis voor vrouwen’ in het Quechua) zet zich in voor jonge kinderen die vanuit Venezuela zijn gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru. Warmi Huasi ondersteunt en begeleidt hun ouders en verzorgers en zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar.

Bekijk het project

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

Goede geboortezorg in Somalië is nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door vroedvrouwen op te leiden en medische hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan het gezondheidscentrum in Dolow, in het zuiden van Somalië.

Bekijk het project

Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Niger

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren.

Bekijk het project

Verbetering van de thuissituatie voor arme kinderen in Georgië

Uit onderzoek is gebleken dat kinderrechten nog regelmatig geschonden worden in Georgië. Caritas Georgië wil de thuissituatie voor kinderen in Georgië verbeteren. Met dit project zullen zestig ouders begeleiding krijgen bij het verbeteren van hun sociaaleconomische situatie en training over het opvoeden van kinderen.

Bekijk het project

Het tegengaan van ondervoeding bij kinderen in Tanzania

Ondervoeding is een groot probleem in Tanzania. Caritas Tabora wil hier verandering in brengen door bewustwordingsprogramma’s op te zetten over het belang van goede gezondheid en voeding bij jonge kinderen. Via dit project zullen 1.150 ouders en verzorgers van baby’s en kinderen onder de vijf jaar bereikt worden.

Bekijk het project

Kippen en konijnen helpen arme gezinnen in Burundi

Tijdens de burgeroorlog van 1993 tot 2005 in Burundi zijn veel mensen gestorven. Ook is veel vee gestolen en is de prijs van mest erg gestegen. Hierdoor zijn vele gezinnen in armoede terecht gekomen. De vrouwencoöperatie ASODEV wil 150 extreem arme gezinnen helpen met kleinvee en landbouwtrainingen.

Bekijk het project

HIV-preventie onder jongeren in Nigeria

In de regio Osun, in het zuiden van Nigeria, is het besmettingsrisico op hiv en aids hoog. Met name jongeren lopen een groot risico op hiv-besmetting. Veel van deze jongeren weten niet hoe ze een hiv-besmetting kunnen voorkomen. Via goede voorlichting wil het ‘Justice, Development and Peace Makers’ Centre Osogbo’ (JDPMC) nieuwe hiv-besmettingen voorkomen.

Bekijk het project

Sociale, economische en juridische steun voor families van vermisten in Sri Lanka

In 2009 kwam een einde aan de burgeroorlog in Sri Lanka. Tijdens en na de oorlog zijn veel mensen zonder proces opgepakt en verdwenen. De Sri Lankaanse organisatie ‘Human Rights Office’ geeft juridisch advies, bescherming en traumaverwerking aan de familieleden van vermiste personen.

Bekijk het project

Hulp bij het opstarten van eigen ondernemingen voor jongeren in Burkina Faso

De parochie St. Paul de Korsimoro heeft in het noorden van Burkina Faso een beroepsopleidingencentrum opgericht, waar kansarme jongeren uit de regio een vak kunnen leren. Met dit project zal de parochie een fonds oprichten, waar afgestudeerde jongeren een lening kunnen krijgen om een eigen werkplaats op te zetten.

Bekijk het project

Noodhulp Afrika na orkaan Idai

In de nacht van 14 op 15 maart kwam orkaan Idai aan land in Mozambique, bij de havenstad Beira in de provincie Sofala. Bijna 90% van de stad verdween onder water. Idai trok verder, naar Zimbabwe en Malawi. Ook daar zijn de verwoestingen onvoorstelbaar: wegen, dorpen, bruggen verdwenen onder water of werden verzwolgen door modderstromen.

Bekijk het project

Zorg voor hiv-patiënten in Oeganda

In de omgeving van Nkokonjeru in Oeganda is zo’n negen procent van de bevolking besmet met hiv. De organisatie RONHAI zet zich in voor preventie van nieuwe hiv-besmettingen, maar ook voor universele toegang tot gezondheidszorg en sociale ondersteuning voor de hiv-patiënten in deze regio. Met dit project wordt holistische zorg geboden aan hiv-patiënten via huisbezoeken, trainingen en ondersteuning voor de familie van de patiënten.

Bekijk het project

Verbetering van onderwijsvoorzieningen op de Lideta Mariam school in Ethiopië

De Lideta Mariam middelbare school biedt onderwijs aan jongeren in de afgelegen regio Irob in het noorden van Ethiopië. De school is in 2017 al uitgebreid met een bibliotheek en een laboratorium, maar er bleef destijds onvoldoende geld over om deze faciliteiten in te richten.

Bekijk het project

Naar een zelfstandige gehandicaptenwerkplaats in Gambia

Stichting Fajikunda is in 2007 gestart met een werkplaats voor gehandicapten in Gambia. Dit is klein begonnen met alleen een kaarsenmakerij, maar inmiddels uitgebreid met een naaiatelier, een winkel en een zeefdrukkerij. Momenteel wordt er ook een schoenmakerij opgezet. Dit project zal met enkele investeringen de werkplaats nog meer zelfstandigheid bieden.

Bekijk het project

Praktische vervolgopleidingen voor dove jongeren in Malawi

In Malawi bestaat er al lange tijd basis- en middelbaar onderwijs voor dove kinderen, maar tot dusver waren er nog geen vakopleidingen beschikbaar voor dove jongeren. Hier zal dit project verandering in brengen: voor eerst zullen dove jongeren een vakopleiding kunnen volgen, wat hen de kans biedt om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Bekijk het project

Basisgezondheidszorg in Papua, Indonesië

Op het Indonesische deel van Papua staat de Robertus gezondheidskliniek. Door gebrek aan geschoold personeel is de kliniek jarenlang gesloten geweest. Inmiddels is de kliniek heropend en bieden zij gratis medische zorg aan de inwoners van Sentani en de kinderen uit de lokale kindertehuizen.

Bekijk het project

Centre Simama in Congo

Kinderen en volwassenen met een handicap worden in Congo vaak niet geaccepteerd door de samenleving. Het Centre Simama helpt hen door onderwijs en medische zorg te bieden voor deze groep, zodat hun maatschappelijke participatie wordt bevorderd. Dit project richt zich specifiek op fysiotherapie voor mensen met een beperking.

Bekijk het project

Onderwijs en psychologische zorg voor kinderen in India

De Indiase Norbertijnen hebben enkele jaren geleden een school voor kinderen met een beperking en een centrum voor kinderen met psychische, sociale of gedragsproblemen opgezet. Nu willen ze de kwaliteit van de school en het centrum verbeteren en het hulpverleningsaanbod uitbreiden.

Bekijk het project

Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja

De inwoners van het dorp Andong in Cambodja zijn jaren geleden door de overheid uit de stad verdreven en in dit dorp geplaatst. Voor kinderen is dit een onveilige omgeving om op te groeien vanwege de armoede, hoge werkloosheid en slechte leefomstandigheden. Stichting SCCO zet zich in voor deze kinderen en hun families.

Bekijk het project

Botanische schooltuin in Nicaragua

In de wijk El Limonal in Nicaragua werken veel kinderen op de vuilnisbelt en leven in grote armoede. Bij de plaatselijke basisschool is een botanische tuin opgezet door stichting El Arbol. Hier krijgen de kinderen en de bewoners van de wijk educatie over het verbouwen van groente en fruit en hebben zij toegang tot gezond voedsel.

Bekijk het project

Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw in Zambia

Met het doel om jongeren een beter toekomstperspectief te bieden in Zambia, heeft de stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst een hogeschool voor praktijkgericht onderwijs opgericht. Na het volgen van een vakopleiding zullen jongeren in deze regio betere toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

Bekijk het project

Computers voor meisjesgevangenis in Kenia

In de grootste gevangenis van Kenia is sinds enkele jaren een meisjesafdeling opgericht, speciaal voor meisjes tussen de vijftien en achttien jaar oud. Om hun kansen op een betere toekomst na de gevangenis te vergroten, kunnen zij deelnemen aan een computeropleiding.

Bekijk het project

Het ontketenen van mensen met een beperking in Flores, Indonesië

Op het eiland Flores in Indonesië worden psychiatrische patiënten nog regelmatig vastgeketend, omdat men bang is voor hun gedrag en er onvoldoende kennis is over psychiatrische ziektebeelden. De stichting ‘Karunia Flores’ draagt samen met lokale vrijwilligers bij aan het ontketenen van deze mensen.

Bekijk het project

Het WISH project in Kenia

Om het lage niveau van Engels en het gebrek aan motivatie van leerlingen op twee basisscholen in Kenia aan te pakken, is het WISH project ontwikkeld. Dit project biedt leerlingen aanvullende leertrajecten aan, waar de leerlingen zowel hun sociale als educatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Bekijk het project

Groentetuin voor meisjes in een kindertehuis in Sri Lanka

In het Avanthi Devi huis in Sri Lanka worden meisjes opgevangen die geen thuis meer hebben of die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Om deze meisjes te begeleiden naar meer zelfstandigheid in de toekomst, krijgen de meisjes les in het verbouwen van groente.

Bekijk het project

Samen ervoor gaan in Malawi

Dzoolo is een arm dorp in Malawi, waar de basisvoorzieningen schaars zijn. Met behulp van het inrichten van een nieuw gemeenschapscentrum en het neerzetten van een elektrische waterpomp, wordt getracht de inwoners de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen.

Bekijk het project

Schoon drinkwater voor Kinko in Tanzania

In het noordoosten van Tanzania ligt het dorp Kinko, waar gebrek is aan schoon drinkwater. Via dit project zal er een drinkwatervoorziening worden aangelegd. Hierdoor hoeven vrouwen en meisjes minder ver te lopen voor water en zal de gezondheid van de inwoners van Kinko verbeteren.

Bekijk het project

Bouw van een Mother’s Place bij kraamkliniek in Oeganda

De moeder- en kindersterfte is erg hoog in het zuidwesten van Oeganda. Om deze reden is er eerder al een kraamkliniek gebouwd. Echter, een groot probleem voor vrouwen die van ver weg komen, is dat ze de kliniek niet meer lopend kunnen bereiken wanneer de bevalling eenmaal is begonnen. Via dit project zal er een tijdelijke verblijfruimte voor deze vrouwen worden gebouwd.

Bekijk het project

Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces van meisjes in Burkina Faso

Door de uitval tijdens de menstruatieperiode is het schoolverzuim hoog onder meisjes in Burkina Faso. De stichting ‘Développement Sans Frontière’ wil hier iets aan doen. Leerlingen van een naaiopleiding zullen getraind worden in het maken van wasbaar maandverband en het wasbaar maandverband zal uitgedeeld worden aan leerlingen op verschillende scholen.

Bekijk het project

Help vrouwen in Cuba na borstkanker hun eigenwaarde en trots terugkrijgen

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. In Cuba is het daarnaast ook de meest voorkomende ziekte bij vrouwen. De Cubaanse stichting ‘Alas por la Vida’ doet er alles aan om de kwaliteit van het leven van deze vrouwen te verbeteren.

Bekijk het project

Aangepast onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen bestaat er nog steeds een taboe rondom mensen met een beperking. Hierdoor hebben kinderen met een beperking vaak geen toegang tot onderwijs. Hier wil de Casey Stichting wat aan doen. In Casey’s Home krijgen honderd kinderen met een beperking aangepast onderwijs en zorg.

Bekijk het project

Beroepsopleidingen en ondernemerschap voor jonge vrouwen in India

Met de steun van Vastenactie kan het Seva Kendra centrum voor beroepsopleidingen voortgezet worden, waar meisjes en jonge vrouwen een vakopleiding op het gebied van kleermakerij en handwerk kunnen volgen. Hiermee zullen deze vrouwen zelfstandig een stabiel inkomen kunnen genereren.

Bekijk het project

Een waterput voor Romik, Eritrea

De waterput in Romik, Eritrea, is opgedroogd. Hierdoor moeten vrouwen en meisjes dagelijks zo’n tien kilometer lopen om water te halen voor het gezin. Middels dit project zal de waterput verdiept en hersteld worden, waardoor alle gezinnen in en om Romik weer toegang hebben tot water dichtbij huis.

Bekijk het project

Samen studeren en samen leven in Irak

In de Koerdische regio in Irak zijn ruim een miljoen vluchtelingen en intern ontheemden beland. Onder deze vluchtelingen zijn veel universitaire studenten die, tijdens de oorlog, hun studie hebben moeten afbreken. Het bisdom van Kirkuk biedt deze studenten huisvesting en financiële ondersteuning, zodat zij hun studie kunnen afronden.

Bekijk het project

Vakopleidingen voor werkloze jongeren in Bangladesh

Op het platteland van Bangladesh is sprake van veel werkloosheid onder jongeren. De Nederlandse stichting SAKO werkt samen met de stichting Aloshikha in Bangladesh aan vakopleidingen voor deze jongeren om hen zo weer een kans op een mooie toekomst te bieden.

Bekijk het project

Verbetering en ondersteuning van kinderopvang in Zuid-Afrika

Aan de rand van de township Bridgton in Zuid-Afrika staat het St. Luigi Scrosoppi Sorgcentrum. Dit is een centrum waar de kinderen en jongeren uit de buurt de kans krijgen om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen.

Bekijk het project

Werk- en leerproject voor jongeren in Togo

In de noordelijke regio Kara in Togo is het werkloosheidspercentage hoog. Stichting CSJ Kara wil de bevolking uitzicht op werk en een duurzame toekomst bieden. De stichting biedt jongeren daarom een vakopleiding aan en ondersteunt hen daarna met het opzetten van een eigen onderneming.

Bekijk het project

Verbetering van leefomstandigheden voor kostschool in Zuid-Soedan

Het ‘Holy Trinity Peace Villige Kuron’ is een vredesdorp in Zuid-Soedan. In het dorp staat de Sint Thomas basisschool, waar jongens én meisjes van verschillende etnische groepen leren om vreedzaam samen te leven. Hiermee zijn zij een voorbeeld voor alle gemeenschappen in de omgeving.

Bekijk het project

Medische zorg en revalidatie voor kinderen met een handicap in Kenia

Nog steeds hebben kinderen en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking het erg moeilijk in de Keniaanse samenleving. Het Nyabondo rehabilitatiecentrum en ziekenhuis biedt deze kinderen de kans om op te groeien tot volwaardige deelnemers van de maatschappij.

Bekijk het project

Het verbeteren van het inkomen van plattelandsbewoners in Madhya Pradesh, India

In de Indiase dorpen Jamtara, Paraswara en Salidwada is het voor de bewoners lastig om rond te komen. Stichting Solidair met India zet zich samen met de Society of Abbey of Berne in om arme gezinnen te helpen met het verbeteren van hun inkomsten.

Bekijk het project

Toiletten voor jongeren die stage lopen in Obuasi, Ghana

Praktische vervolgopleidingen zijn schaars op het platteland van Ghana. Een gevolg daarvan is dat de werkloosheid onder jongeren erg groot is en dat veel jongeren naar de grote steden vertrekken. Om dit te voorkomen, steunt Vastenactie de Afia Foundation, die stage- en leerplekken creëert voor jongeren op het gebied van landbouw.

Bekijk het project

Water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveili

Bekijk het project

watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.

Bekijk het project

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied in Noord Kivu, Congo. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua.

Bekijk het project

Toegang tot schoon water voor drie gemeenschappen

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Bekijk het project

Armoedebestrijding in Mbala, Zambia

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Bekijk het project

Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

Bekijk het project

In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch verergerd.

Bekijk het project

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central

In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

Bekijk het project

Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Bekijk het project

Projectaanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor een project binnen Vastenactie? Klik op 'doe een projectaanvraag', vul het formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.